Plan lekcji
2022/2023

Godziny lekcyjne:

1. 8.15 – 9.00
2. 9.05 – 9.50
3. 10.00 – 10.45
4. 10.55 – 11.40
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.45 – 14.30
8. 14.35 – 15.20