Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy szkoła pobiera czesne?

Nasza placówka, jak każda inna szkoła publiczna, nie pobiera czesnego od rodziców.

2. Mieszkam poza Luboniem – czy w związku z tym mogę zapisać moje dziecko?

Oczywiście. Szkoła nie ma ustalonego obwodu, tzn. jest dostępna dla wszystkich.

3. Jakich języków będzie mogło uczyć się moje dziecko?

Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, szczególnie języka angielskiego, którego tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w poszczególnych latach nauki będzie wzrastać:

  • dwie godziny w klasach 1-3;
  • cztery godziny w klasie 4-6
  • pięć godzin w klasach 7-8.

Od klasy czwartej wprowadzamy drugi język obcy (2h lekcyjne w tygodniu) – tworzymy grupy uczące się j. niemieckiego lub hiszpańskiego. Wybór drugiego języka obcego należy do rodziców i dziecka.

4. Jak na codzienność szkoły przekłada się jej katolicki charakter?

Oczywiście bardzo nam zależy na tym, aby wszystkie działania szkoły miały swoje odniesienie do wartości chrześcijańskich, do Pana Boga. Każdy dzień rozpoczynamy krótką modlitwą, natomiast Msze Święte organizujemy kilka razy w roku z okazji ważnych świąt i uroczystości. 

5. Czy w szkole jest możliwość wykupienia posiłków dla dziecka?

W szkole zorganizowana jest jadalnia z pełnym zapleczem sanitarno-gastronomicznym, które umożliwia wydawanie na talerzach ciepłych posiłków przygotowanych przez firmę cateringową.

6. Gdzie odbywają się zajęcia sportowe? Jaka jest oferta zajęć?

Zajęcia wychowania fizycznego stanowią jeden z fundamentów pracy wychowawczej, dlatego duży nacisk kładziemy na rozwój dzieci w tym aspekcie.  Szkoła posiada salę gimnastyczną o wymiarach 26m x 15m (prawie pełnowymiarowe boisko do koszykówki) oraz salę do zajęć ruchowych i tanecznych na trzeciej kondygnacji. W ramach zewnętrznej infrastruktury sportowej można korzystać z bieżni lekkoatletycznej zakończonej skokiem w dal, małego boiska z sztuczną trawą oraz przestrzeni rekreacyjnej

Na terenie szkoły odbywają się m.in. następujące zajęcia: piłka nożna, badminton, siatkówka, koszykówka, speedminton, taniec, szermierka – jesteśmy otwarci na Państwa i dzieci propozycje.

W związku z dużą odległością do najbliższego krytego basenu nie organizujemy takich zajęć w ramach lekcji w-f (dzieci szkolne korzystają z podmiotu zewnętrznego bezpośrednio po lekcjach)

7. Jaka jest oferta zajęć dodatkowych, tzw. kół zainteresowań?

Ofertę zajęć dodatkowych będziemy tworzyć na podstawie Państwa opinii i sugestii. 

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci rozwijały się w wielu dziedzinach – językowo, matematyczno-informatycznie, plastycznie, sportowo, tanecznie i muzycznie. Dla harcerzy również znajdziemy miejsce. Tworzymy szereg pracowni przedmiotowych, które oprócz swojej podstawowej funkcji dydaktycznej będą służyły jako miejsce ciekawych zajęć pozalekcyjnych.  

Aktualny wykaz zajęć pozalekcyjnych dostępny jest na naszej stronie.

8. Czy szkoła zapewnia opiekę zdrowotną?

Oczywiście zapewniamy opiekę zdrowotną, w szkole znajduje się gabinet pielęgniarki.

9. Ilu uczniów jest w jednej klasie? W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Nasza placówka to z założenia szkoła jednozmianowa (lekcje rozpoczynają się o 8.15), w której docelowo uczyć się będzie około 400 uczniów – dwie klasy na poziom, każda licząca maksymalnie 25 uczniów.

Po zajęciach obowiązkowych dzieci spędzają czas w świetlicy lub korzystają z bogatej oferty kółek i zajęć pozalekcyjnych.

10. Od której godziny rano będzie funkcjonować świetlica?

Świetlica szkolna jest czynna od godz. 6.45.