Na początku lipca formalnie powstała Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia.

Kształcenie będzie odbywać się w dwóch cyklach:

  1. sześcioletnim – o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w indywidualnych przypadkach, oraz nie więcej niż 10 lat.
  2. czteroletnim – o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Poza indywidualnymi lekcjami gry na instrumencie uczeń uczestniczy w zajęciach z  przedmiotów ogólnych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne i inne). W starszych klasach bierze udział w zajęciach zespołowych chóru lub orkiestry.  

Szkoła na razie może być tylko szkołą niepubliczną czyli płatną, po roku pracy może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej (czyli dopłatę od ministra do każdego ucznia). Na pewno dla części uczniów zorganizujemy możliwość wypożyczenia instrumentów.

Koszt w pierwszym roku to około 400 zł /miesiąc, po pierwszym roku około 300 zł/miesiąc.

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny. We wrześniu odbędą się spotkania z kandydatami, na których poznamy predyspozycje muzyczne dzieci.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Ile czasu zajmuje nauka w szkole muzycznej, jaki jest rodzaj zajęć?

W sześcioletniej szkole  (dzieci młodsze) w pierwszych latach nauka zajmuje ok 4 h tygodniowo, w tym indywidualna nauka gry na instrumencie (2x 30 min.) oraz rytmika i kształcenie słuchu.

W cyklu czteroletnim uczeń ma początkowo 4 h zajęć tygodniowo (2×45 min nauki gry na instrumencie oraz kształcenie słuchu).

Organizacja zajęć będzie maksymalnie zoptymalizowana pod kątem kończenia zajęć w szkole podstawowej – czyli większość zajęć będzie odbywać się w godzinach popołudniowych po skończonych lekcjach (w zależności od klasy między 13.30 a 17.00). Oczywiście poza lekcjami w szkole uczniowie regularnie samodzielnie ćwiczą grę na instrumencie.

2. Czy będzie egzamin przed rozpoczęciem nauki?

Każda szkoła muzyczna zobowiązana jest do przeprowadzenia badania uzdolnień muzycznych każdego kandydata, na którym dziecko m.in. zaśpiewa przygotowaną przez siebie piosenkę, wykona kilka ćwiczeń melodycznych i rytmicznych, a także sprawdzone zostaną jego predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie.  Na pewno wcześniej zorganizujemy spotkanie dla chętnych przykładowo pokazujące takie badanie.

3. Czy dziecko musi mieć własny instrument?

Oczywiście, że nie. Na początku można wypożyczyć instrument szkolny. Z czasem, jeżeli dziecko będzie chętnie grało na pewno warto pomyśleć o własnym instrumencie.

4. Jakie instrumenty można wybrać?

Na początku jeden wiodący: fortepian, skrzypce, gitara, flet. Od zainteresowania uzależniamy naukę gry na perkusji czy saksofonie.
W formularzu warto zaznaczyć dwa interesujące dziecko instrumenty.

5. Jakie są opłaty?

Szkoła na razie może być tylko szkołą niepubliczną czyli płatną, po roku pracy może zyskać uprawnienia szkoły publicznej (czyli dopłatę od ministra do każdego ucznia) a po kilku latach być może status szkoły publicznej (bezpłatnej). Koszt w pierwszym roku to około 400 zł /miesiąc, po pierwszym roku około 300 zł/miesiąc.

6. Co z dzieckiem, które się nie dostanie do szkoły muzycznej?<br />

Dla dzieci, które nie dostaną się do szkoły będzie zorganizowana nauka gry na instrumencie w tzw. „ognisku muzycznym” przy szkole muzycznej. Szczegóły podamy po zakończonej rekrutacji.

7. Czy szkoła jest otwarta tylko dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Luboniu?

Oczywiście, że nie – szkoła otwarta jest dla wszystkich chętnych, którzy spełniają kryteria wiekowe i pomyślnie przejdą badanie uzdolnień muzycznych.