CZĘŚĆ A - Step 1 of 3

Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. w Luboniu


Proszę o przyjęcie mojej/mojego córki/syna/podopiecznego* do Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. na instrument (do wyboru: fortepian, skrzypce, saksofon, flet, gitara, perkusja)CZĘŚĆ A – DANE PODSTAWOWE – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

//