fundacja

O fundacji

Fundacja „Siewca” im. bł. Edmunda Bojanowskiego została powołana aktem notarialnym 29 stycznia 2014r. przez Fundatora Tomasza Błaszaka. Podstawowym celem działalności i zadaniem Fundacji jest założenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Luboniu.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z dużą liczbą uczniów i zmianowością szkół w Luboniu oraz zagrożeniom jakie niesie za sobą współczesność, takim jak konsumpcjonizm czy relatywizm moralny, a nade wszystko pragnąc poprzez działania wychowawcze zbliżyć młodych ludzi do Boga i wspólnoty Kościoła, Fundacja podejmuje działania związane z budową i organizacją pracy nowo powstającej szkoły. Zależy nam na placówce nowoczesnej, innowacyjnej, doskonale wyposażonej i jednocześnie opartej na tradycyjnych wartościach. Pragniemy, aby nowa szkoła opierała się na ścisłej współpracy i zaangażowaniu rodziców, uczniów i nauczycieli tak, aby zagwarantować spójny, harmonijny i integralny rozwój młodemu pokoleniu.

Patronem Fundacji jest bł. Edmund Bojanowski, działacz społeczny, którego prace miały na celu przede wszystkim dobro drugiego człowieka. Jego postać była w sposób szczególny upamiętniana przez różne inicjatywy kościelne i świeckie w 2014 roku, w którym obchodziliśmy 200-lecie jego urodzin.

Rada i zarząd

Tomasz Błaszak Fundator i Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Witold Szal członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Janicki członek Rady Nadzorczej 
Dominik Janicki członek Rady Nadzorczej 
Tomasz Siwak członek Rady Nadzorczej   

Mateusz Mikołajczak Prezes Zarządu Fundacji  

Kontakt

Fundacja Siewca im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Plac E. Bojanowskiego 7a
62-030 Luboń
Tel. 576 354 760
E-mail: fundacja@siewca.pl
Nr konta: 28 1750 1019 0000 0000 2606 4503

Linki

www.barbara.archpoznan.pl – Parafia św. Barbary w Luboniu 
www.siostry-maryi.pl – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP