Formularz rekrutacyjny

Prosimy o niewypełnianie formularza drukowanymi literami.

1CZĘŚĆ A
2CZĘŚĆ B
3CZĘŚĆ C

KWESTIONARIUSZ ORAZ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Proszę o przyjęcie mojej/mojego córki/syna do Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Luboniu, w roku szkolnym 2021/2022CZĘŚĆ A – DANE PODSTAWOWE – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

//