FORMULARZ REKRUTACYJNY

Prosimy o niewypełnianie formularza drukowanymi literami.

1Dane podstawowe
2Rodzice
3Pozostałe informacje
Proszę o przyjęcie mojej/mojego córki/syna do Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Luboniu, w roku szkolnym 2022/2023.
//
Adres zamieszkania